A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC PHÒNG GDĐT HUYỆN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NHỮNG NĂM ĐẾN

Nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa của Đảng, phát triển đảng viên luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua (từ năm 2016 đến năm 2020), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tiên Phước tăng cường chỉ đạo các trường học thực hiện công tác phát triển đảng viên và đạt được kết quả nhất định.

Năm 2016, cả 3 cấp học Mầm non - Mẫu giáo (MN-MG), Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS) có 24 đảng viên được kết nạp/ tổng số 1113 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), đạt tỷ lệ 2,15%; trong đó cấp học MN-MG có tỷ lệ phát triển đảng viên cao nhất (5,1%), tiếp đến là cấp TH (1,66%) và sau cùng là THCS (1,11%). Đến ngày 31/12/2020, toàn ngành có 107 đảng viên được kết nạp/ tổng số 1075 CBGVNV, đạt tỷ lệ 9,95%, tăng 7,8%; trong đó cấp học MN-MG kết nạp được 50 đảng viên, đạt 16,78%, tăng so với năm 2016 là 11,68% nhiều nhất trong 3 cấp học, TH kết nạp được 30 đảng viên, đạt 8,09%, tăng 6,43% so với năm 2016, THCS vẫn là cấp học có số lượng và tỷ lệ đảng viên được kết nạp ít nhất với 27 đảng viên, tỷ lệ 6,65%, tăng so với năm 2016 là 5,54%.

Trong tổng số 43 trường/3 cấp học, giai đoạn 2016-2020, có những trường phát triển được nhiều đảng viên, trong đó có chú ý đến phát triển đảng viên là nhân viên, như MG Tiên Sơn (6 đảng viên/14-16 CBGVNV), MG Tiên Phong (5 đảng viên/16-19 CBGVNV), MG Tiên Cẩm (4 đảng viên/12-16 CBGVNV); TH Tiên Hiệp (5 đảng viên/24-26 CBGVNV), TH Tiên Thọ (4 đảng viên/30-36 CBGVNV); THCS Lê Hồng Phong (3 đảng viên/19-23 CBGVNV). Trong khi đó, có những trường học phát triển được ít đảng viên như MG Tiên Châu (1 đảng viên/16-22 CBGVNV), MG Tiên Hà (2 đảng viên/16-18 CBGVNV); TH Kim Đồng (1 đảng viên/49-53 CBGVNV), TH Tiên An (1 đảng viên/24-25 CBGVNV), TH Tiên Lộc (1 đảng viên/18-29 CBGVNV); THCS Lê Thị Hồng Gấm (1 đảng viên/35-42 CBGVNV), THCS Nguyễ Du (1 đảng viên/32-39 CBGVNV), THCS Trần Ngọc Sương (1 đảng viên/28-30 CBGVNV); cá biệt có những trường học không phát triển được đảng viên nào trong 5 năm qua, như TH Tiên Mỹ, TH Tiên Hà, THCS Nguyễn Trãi, THCS Lê Cơ.

Qua số liệu cho thấy, ngoài nguyên nhân không có nguồn để phát triển, có những quần chúng không chịu phấn đấu, không có nguyện vọng vào Đảng thì một số đơn vị chưa có được sự quan tâm đúng mức của tập thể Chi bộ, Chính quyền nhà trường và tổ chức Công đoàn trong việc nêu gương, tuyên truyền, giác ngộ, cảm hóa, thuyết phục, phát hiện, giúp đỡ đồng nghiệp sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng để có cơ hội công hiến nhiều hơn cho sự nghiệp của ngành. Đây là điểm yếu của các nhà trường nói riêng và của ngành GDĐT huyện nói chung, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu phát triển đảng viên trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện. (*)

Từ thực tiễn nêu trên, nhằm tập trung phát triển đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam “Quan tâm phát triển đảng đối với những nơi còn nguồn lớn như cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, nhất là ngành giáo dục…” (**), trong những năm đến, Phòng GDĐT huyện đề nghị Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng các trường học trực thuộc coi trọng hơn nữa công tác nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, được ưu tiên thực hiện một cách nghiêm túc, có kế hoạch từ tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế đến việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giúp cho đông đảo quần chúng có được nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Tập thể Chi bộ, Chính quyền nhà trường và Công đoàn các trường học có trách nhiệm nêu gương, giúp đỡ để có nhiều quần chúng tốt được kết nạp vào Đảng.

Từ năm học 2021-2022, Phòng GDĐT huyện sẽ tính toán bố trí phù hợp đội ngũ tại các cơ sở giáo dục để các nhà trường vừa phát triển cả “chuyên” lẫn “hồng” và chính thức đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào đánh giá nhiệm vụ của Hiệu trưởng và thi đua của các trường học hằng năm. Phòng GDĐT huyện đề nghị Đảng ủy các địa phương căn cứ thực tế, có kế hoạch giao chỉ tiêu cho từng trường học trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Chi bộ các trường học trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo đúng quy định của Đảng./.


Tác giả: Nguyễn Ngọc Mẫn
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết